Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

Đăng ký làm gia sư

 Bạn muốn trở thành Gia sư của GiaSuDalat.edu.vn???

GiaSuDalat.edu.vn là nơi tập trung của đội ngũ giáo viên, sinh viên giỏi chuyên môn và tâm huyết với công việc giảng dạy.
  • GiaSuDalat.edu.vn làm việc với tâm huyết mang lại Địa chỉ dạy tin cậy cho tất cả Gia sư
  • Luôn luôn theo dõi sát sao quá trình giảng dạy của Gia Sư
  • 3 tiêu chí hàng đầu để làm gia sư của GiaSuDalat.edu.vn là:
    (1) Giỏi kiến thức và chuyên môn; (2) Ý thức trách nhiệm cao; (3) Trung thực

 

 

Đội ngũ giảng dạy