Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

Gia sư Toán - Lý 11


Khu vực:
Đà Lạt

Địa chỉ: Phước Thành – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: Linh động, chiều hoặc tối.

Mức lương: 2.000.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên lý năm 4 hoặc đã tốt nghiệp

Lệ phí lớp: 30%

Hạn nhận lớp: 15h ngày 17/03/2017

Read more: Gia sư Toán - Lý 11

Gia sư Anh văn 11

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Phước Thành – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 2 buổi/tuần

Giờ dạy: Linh động, chiều hoặc tối.

Mức lương: 1.000.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên Anh văn năm 4 hoặc đã tốt nghiệp

Lệ phí lớp: 30%

Hạn nhận lớp: 15h ngày 07/03/2017

Read more: Gia sư Anh văn 11

Gia sư dạy lý 12 hoc sinh yếu


Khu vực:
Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 3 buổi/tuần

Giờ dạy: Linh động, chiều hoặc tối.

Mức lương: 1.300.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên lý năm 4 hoặc đã tốt nghiệp

Lệ phí lớp: 30%

Hạn nhận lớp: 15h ngày 02/03/2017

Read more: Gia sư dạy lý 12 hoc sinh yếu

Gia sư dò bài lớp 9

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường 3/2 – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30. 1 số buổi có thể dạy buổi chiều.

Mức lương: 1.800.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

Lệ phí lớp: 30%

Hạn nhận lớp: 15h ngày 21/02/2017

Read more: Gia sư dò bài lớp 9

Gia sư Nữ Toán Lý Hóa lớp 9

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 17h – 20h30

Mức lương: 110.000/buổi

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

Read more: Gia sư Nữ Toán Lý Hóa lớp 9

Gia sư văn toán lớp 7

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Lương Thế Ving – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h30 – 21h

Mức lương: 1.200.000VNĐ

Yêu cầu: Gia sư Nam/Nữ (Sinh viên)

 

Read more: Gia sư văn toán lớp 7

Gia sư lớp 1

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Thông Thiên Học – Đà Lạt

Thời lượng dạy:  4 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 650.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

 

Read more: Gia sư lớp 1

Gia sư Toán lớp 12

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường 3/2 – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 2 buổi/tuần

Giờ dạy: 7h30 – 9h

Mức lương: 1.100.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên

 

Read more: Gia sư Toán lớp 12

Gia sư kèm lớp 9

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đồng Tâm – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.800.000 VNĐ

Yêu cầu: Sinh viên

Read more: Gia sư kèm lớp 9

Gia sư dạy kèm lớp 5

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 20h30

Mức lương: 1.000.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

 

Read more: Gia sư dạy kèm lớp 5

Gia sư dạy lớp 10

Lớp dạy cần gia sư

Khu vực: Đà Lạt

Địa chỉ: Hoàng Diệu – Đà Lạt

Thời lượng dạy: 5 buổi/tuần

Giờ dạy: 19h – 21h

Mức lương: 1.500.000 VNĐ

Yêu cầu: Giáo viên/Sinh viên

 

Read more: Gia sư dạy lớp 10

Đội ngũ giảng dạy