Trung Tâm Gia Sư Đà Lạt

-------Lương Sư Hưng Quốc-------

Thầy Đậu Dũng

User Rating:  / 0

 • + Môn dạy: Toán, Tư duy
 • + Tuổi: 32
 • + Trình độ: Đại Học Sư Phạm Toán

Cô Hải Lý

User Rating:  / 0

 • + Môn giảng dạy: Hóa
 • + Tuổi: 31
 • + Trình độ: Đại Học Sư Phạm Hóa

Cô Trần Thu Nhung

User Rating:  / 0

 • + Môn giảng dạy: Toán, Tin
 • + Tuổi: 30
 • + Trình độ: Đại Học Toán Tin

Cô Hoàng Thanh Thủy

User Rating:  / 0

 • + Môn dạy: Toán
 • + Tuổi: 31
 • + Trình độ: Thạc sĩ

Cô Bùi Thanh Dũng

User Rating:  / 0

 • + Môn giảng dạy: Toán
 • + Tuổi: 27
 • + Trình độ: Thạc sĩ

Cô Phan Xuân Thảo

User Rating:  / 0

 • + Môn giảng dạy: Sinh học
 • + Tuổi: 30
 • + Trình độ: Thạc sĩ

Cô Trần Thị Bích Nga

User Rating:  / 0

 • + Môn giảng dạy:
 • + Tuổi: 27
 • + Trình độ: Thạc sĩ

Cô Thanh Thế

User Rating:  / 0

 • + Môn giảng dạy: Toán, Tin Học
 • + Tuổi: 27
 • + Trình độ: Thạc sĩ

Thầy Lê Phi Long

User Rating:  / 0

 • + Môn giảng dạy:
 • + Tuổi: 31
 • + Trình độ: Thạc sĩ

Cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm

User Rating:  / 0

 • + Môn dạy: Tiếng Hàn, Anh Văn
 • + Tuổi: 31
 • + Trình độ: Đại học xã hội nhân văn chuyên ngành Hàn Quốc Học

Đội ngũ giảng dạy

You are here: Home Phụ huynh Đội ngũ giảng dạy